Miljö ute

garden

 

Den pedagogiska miljön ute

På höjden i den västra änden av Skånegläntan har vi på Regnbågsverkstan ett alldeles unikt läge. Att vi dessutom har en av Stockholms innerstads största förskolegårdar gör inte direkt saken sämre. Tillsammans med grannförskolan Ior har vi drygt 1 200 kvadratmeter grön och levande gård till förfogande. Gården, som ägs och förvaltas av Stockholms stad, innehåller bland annat gungor och sandlådor men också stora ytor för bollekar och cyklande, träd för klättring och bänkar för samlingar. Eftersom både Båtsmannen och Ior är små förskolor som tillsammans bara har 47 barn är det aldrig trångt på gården och barnen får alltid utrymme att röra sig och utforska sin omvärld.

Stockholms stad strävar efter att alla förskolor ska ha 25 kvm per barn i utomhusyta knuten till förskolan. Det är en strävan som Regnbågsverkstan uppfyller till skillnad från de allra flesta förskolor på södermalm. Möjligheten att få vistas utomhus är viktigt och vi på Regnbågsverkstan värdesätter gården högt. Den är en naturlig del av verksamheten året runt.

Det är viktigt för barnen att vara ute och vi försöker att förlägga stora delar av verksamheten utomhus. På våren och sommaren odlar vi grönsaker, bär och örter i grönsakslanden på gården, grödor som kocken sedan använder i matlagningen. På så vis kan vi väva samman verksamheten och mathållningen och på ett naturligt sätt diskutera kretslopp och hållbarhet med barnen.

Gården

  • Ca 1 200 kvm
  • Totalt 47 barn fördelade på Regnbågsverkstan och grannförskolan Ior.
  • 25 kvm utomhusyta per barn vilket är oslagbart i innerstaden där många förskolor ligger under 10 kvm per barn.
  • Ingen biltrafik i anslutning till gården
  • Stor lekpark som dessutom ansluter till Skånegläntan dit barnen ofta gör utflykter
    .