Miljö inne

lokalen

Den pedagogiska miljön inne

Regnbågsverkstan huserar på bottenvåningen i bostadshuset Tideliusgatan 23. Eftersom huset ligger på en liten höjd i den västra änden av Skånegläntan har förskolan inte bara en bilfri omgivning mitt på söder, utan också läge som ger ljus och sol större delen av dagen.

Lokalerna, som är lite över 220 kvm, är fördelade på ett antal rum som ligger i fil längs med förskolegården. Stora fönster längs hela fasaden ger ett fantastiskt ljusinsläpp i alla rum. Två entréer gör att trängseln i hallarna, och därmed stress och stök, blir mindre. I mitten av lokalerna finns språkoteket, ett rum dedikerat till utforskande av läsning, tal och skrift. Här finns också förskolans bibliotek som löpande granskas för att säkerställa att böckerna främjar mångfald. Övriga rum är anpassade för att de sex arbetsgrupperna ska kunna få tillgång många olika typer av aktiviteter som är en del av förskoleverksamheten.

I ena änden av lokalerna finns personalutrymmen och i andra änden finns förskolans kök. All mat lagas på plats med betoning på hälsosam och näringsrik mat. Läs mer om maten på förskolan här

Under de senaste åren har förskolan satsat mycket på att renovera lokalerna. Bland annat har innertak och golv bytts mot akustikdämpande material, toaletterna har renoverats och blivit fler och fönstren har bytts mot nya, mer energisnåla.

Lokalerna

  • Drygt 220 kvm
  • Fantasirum
  • Byggrum
  • Verkstad
  • Dramarum
  • Mötesrum
  • Vilorum
  • Språkotek/bibliotek
  • Vattenlek inomhus
  • Tillagningskök