Välkommen till förskolan Regnbågsverkstan!

Ett personal- och föräldrakooperativ på Södermalm.

Regnbågsverkstan är en enskilt driven förskola inspirerad av Reggio Emilia. Förskolan är vackert belägen i den västra änden av Skånegläntan och har en av Södermalms största förskolegårdar. Vi har 27 barn fördelat på fem små arbetsgrupper. Varje grupp har en ansvarspedagog och vi har också en kock samt en lokalvårdare.

OM FÖRSKOLAN

Förskolan är vackert belägen i den västra änden av Skånegläntan och har en av södermalms största förskolegårdar .På Regnbågsverkstan går alla barn åldersintegrerat och är istället indelade i små arbetsgrupper med ansvarig pedagog. På förskolan finns två förskollärare och fyra barnskötare. Dessutom har vi både en anställd kock och en lokalvårdare. Förskolan Regnbågsverkstan erbjuder pedagogisk omsorg inom Stockholm stads ramtider, 6.30-18.30. Schemat läggs dock utifrån aktuella familjers behov. I nuläget öppnar vi 7.00 och stänger 17.30.

OM KOOPERATIVET

Kooperativformen skapar en känsla av gemenskap mellan barn, föräldrar och personal. Alla föräldrar ingår i arbetsgrupper och genom dessa hjälps vi åt med exempelvis lättare underhåll och utveckling av förskola och gård, rekrytering av nya barn och att arrangera fester. Genom ett joursystem kan föräldrar rycka in när en pedagog är sjuk. Föräldrarnas engagemang gör att personalen kan få mer tid i barngruppen.

VÄLKOMNA ATT STÄLLA ER I KÖ

Välkommen att anmäla ditt barn till vår kö som ordnas av Stockholms stad! Här kan du registrera din ansökan. Du kan också besöka vårt informationsmöte med visning av förskolan som under våren 2020 ordnas kl 16.30-17.30 den 14 februari, 15 april och 21 augusti. Vi börjar klockan 16.30 med en presentation av den pedagogiska verksamheten. Meddela gärna om du vill komma till info@regnbagsverkstan.se.