Normkreativitet

Normkreativitet – hela livsutrymmet och alla möjligheter

På Regnbågsverkstan arbetar vi normkreativt. Vi anser inte att jämställdhet är något som finns naturligt givet utan något vi som förskola medvetet valt att arbeta för. Normkreativitet är inte någon schemalagd aktivitet, något temaarbete eller något projekt på Regnbågsverkstan. Genus- och jämställdhetsarbetet är ett arbetssätt och en grundläggande värdegrundsfråga som ska genomsyra hela verksamheten och pedagogiken.

– Alla leksaker, böcker, material och bemötande av barn och vuxna är genomtänkta ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Vi har ett normkreativt förhållningssätt och vi vill arbeta aktivt för att motverka cementeringen av stereotypa könsroller.

– Vårt syfte är att tillsammans med barnen visa att varje människa har ett lika högt värde, oavsett vår kulturella bakgrund, vår familj, våra fysiska och mentala förmågor, vår ålder, kön eller sexuella läggning.

– Vi pratar med, ser, bemöter och bekräftar varje barn uppmärksamt och med uppskattning och lyhördhet. Vi rör oss nära barnen och i deras ögonhöjd, vi uppmuntrar till ögonkontakt och närhet.

– Vi uppmuntrar alla barn till allsidighet i sina val av lek, teman, kompisar, platser, och material. Vi vuxna engagerar oss i lek, skapande och dialog. Vi försöker vara goda förebilder.

-Vi förutsätter varken att barn eller vuxna är på ett visst sätt utifrån kön, ålder, härkomst eller klädsel, t.ex. lugn, vild, busig, försiktig, söt, glad, arg, omtänksam, bestämd etc. På Regnbågsverkstan ska alla ha rätt till olika känslor och till sina uttryck.

– Vår litteratur och vårt material ska innehålla och möjliggöra en rik variation av roller, lekar, fantasier och egenskaper. Öppna och normbrytande huvudroller och biroller etableras och en mångfald av familjekonstellationer syns genom lek och samtal och medvetna val av litteratur och material. Vi använder litteratur som inkluderar multikulturella, adoptiv och donationsfamiljer, föräldrar av samma kön och familjer där föräldrar separerat och/ eller är ensamstående.

– Vi främjar samlärande, vänskap och perspektivtagande. Vi hänvisar barnen till varandra för att söka stöd, idéer, lösningar, tröst etc. Vi vuxna vill ställa öppna frågor och bekräfta barnens olika tankar och tillvägagångssätt.

– Vi månar om allas talutrymme. Varje individ är viktig och ska bli synliggjord
och både få komma till tals och bli lyssnad på.

– I våra dokumentationer, filmer, fotografier och andra återkopplingar rörande barnen strävar vi efter att ge en allsidig och positiv bild av barnet och barnen.

Pedagogiken
Normkreativitet
Pedagogiska verktyg

Läs mer om vårt normkreativa arbete i antologin ”Den röda tråden- om progression och likvärdighet i förskolan”.

Här har vår rektor skrivit ett kapitel om progression i normkreativt arbete

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå