Pedagogiken

Regnbågsverkstan är ett personal- och föräldrakooperativ med en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och filosofi. Vi ser barnet som rikt och kompetent och med en stark drivkraft att utforska världen. Vi pedagoger arbetar medforskande och lyssnar noga efter barnens idéer och intressen för att göra dagarna på förskolan meningsfulla och lärorika. Som medforskande pedagog vill vi ge barnen makt över sitt eget lärande. Vi fokuserar mer på processerna än resultaten och lägger större vikt vid att ställa frågor än att ge svar.

Vi vill tillsammans med barnen använda de 100 språken, dvs ge barnen förutsättningar att utveckla en mångfald av olika uttrycksmöjligheter genom att erbjuda olika material, aktiviteter, grupper, miljöer och sammanhang. Vi strävar efter att se att varje barns väg till kunskap är unik – precis som varje barn är unikt.

Idag arbetar vi projektinriktat i mindre grupper för att bättre kunna se och följa barnens och gruppens olika egenskaper, intressen och behov. Dessutom får pedagogerna större möjlighet att långsiktigt följa och dokumentera barnens utveckling och lärande. Dokumentationer blir i slutet av varje år grunden till den projektbok som förskolan sammanställer. 

Genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter och genom att bejaka subjektivitet, olikhet, solidaritet och samarbete kan förskolan bidra till att förändra samhället i en allt mer demokratisk riktning På Regnbågsverkstan strävar vi efter en öppen miljö där föräldrarna känner sig välkomna och motiverade att arbeta i dialog med oss mot pedagogiska mål, komna ur vår erfarenhet som pedagoger och utifrån de styrdokument (nationella och lokala) som finns för förskolan i dag.

Snabbfakta

  • Inspirerad av Reggio Emilia
  • Normkreativt
  • 32 barn fördelat på 2 grupper
  • 6 pedagoger
  • Pedagogisk dokumentation och reflektion

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå