Pedagogiska verktyg

Pedagogisk dokumentation
Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som hjälper oss att synliggöra barnen, verksamheten och oss själva. Pedagogisk dokumentation tydliggör också vad vi behöver utveckla och förändra i vår verksamhet.

Vi dokumenterar och synliggör med bilder, text och andra underlag vad som har hänt i ett speciellt sammanhang och som vi vill undersöka vidare.

Vi reflekterar, lyssnar, samtalar, frågar och är nyfikna på varandra. Genom pedagogisk dokumentation stödjer vi barnen att minnas, förstå, förundras och reflektera över sin egen inlärningsprocess.

Projektinriktat arbetssätt
För att fördjupa kunskap och lärande arbetar vi projektinriktat. Vi förhåller oss nyfiket till barnens tankar och frågor och reflekterar och utmanar dem vidare i projektet. Vi kopplar också projektarbete till barnens framtid. Vilket kunnande och vilka egenskaper behöver de som vuxna i en föränderlig värld?

Miljön som en tredje pedagog
Vi vill erbjuda en miljö som inbjuder till undersökande, experimenterande, delaktighet och möten. Vi vill att barnen ska bli självständiga, nyfikna, utmanade, nyttiga för varandra och upptagna av meningsskapande aktiviteter. Vi har valt att organisera oss i mindre grupper för att bättre synliggöra oss för varandra och för att fördjupa leken och lärandet utifrån material, utforskande, intressen och behov.

Pedagogisk fortbildning i vardagen/reflektionstid
Vi försöker att skapa en tydlig lärande organisation genom att dela med oss av våra olika kompetenser och erfarenheter. Vi har varje vecka pedagogiska forum där pedagogerna möts för pedagogiska samtal och där vi reflekterar över barnen, verksamheten och vilka läroprocesser vi tillsammans är inne i. Vi utgår ifrån dokumentationer från verksamheten för att synliggöra våra olika projektarbeten. Vi hjälper varandra att vidga våra tankar genom att ställa reflekterande frågor.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå