Visioner och värdegrund

Vi vill tillsammans utforska världen
Vi utgår från den kompetenta människan och inser vikten av att vara nära (pedagog- barn) tillsammans och reflektera över det som händer omkring oss tillsammans. Vi vill lära och visa barnen att alla människor, oavsett kön, ålder, fysisk och mental funktionalitet eller etniskt ursprung ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. På förskolan säger vi ”föräldrar” istället för ”mamma och pappa” (för att alla barn ska känna sig inkluderade och undvika ett heteronormativt förhållningssätt)”.

Vi är nyfikna på varandra
Vi försöker se att alla har något att lära av varandra. Stora som små. Alla ska känna att deras frågor är välkomna och vi tränar oss i att bli goda lyssnare.

Vi ser olikheter som en tillgång
Vi förstår att vi behöver varandra för att utvecklas och för att tänka nytt. Vi tror att vi lär i samspel och i kommunikation med andra. Vi vill ta vara på varandras kompetenser och vår olika kunskap. Vi vill skapa en kultur av att dela med sig och bjuda på sig själv. Vi vill visa att det är okej att tycka olika.

Vi utgår ifrån möjligheter
Vi försöker lyfta det positiva hos pedagoger och barn. Vi vill ha ett förhållningssätt som sprider glädje och idérikedom. Vi vill våga prova nya saker och se lärandesituationer. Vi pedagoger vill vara goda förebilder för barnen. Vi tror att det är lättare att lära i lustfyllda sammanhang och vi vill ha roligt tillsammans på vår förskola!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå